Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Afvalwater zuiveren waar en wanneer je wil?

Dat kan met onze FR*SH-1000!

Bij het (met hogedruk) reinigen van gevels komt vervuild afvalwater vrij. Het is wettelijk verboden dit afvalwater te lozen op riolen of het oppervlaktewater als daarmee het milieu in gevaar komt. Dit betekent veelal dat afvalwater kunstmatig gezuiverd moet worden, voordat het te lozen is. Door opslag van het water en transport naar de waterzuivering is dit vaak een dure en tijdrovende klus. 

Mobiele afvalwaterzuivering
De FR*SH-1000 is een compacte waterzuiveringsinstallatie die afvalwater zuivert waar en wanneer je wil! De installatie is gebouwd op een aanhangwagen. Een gedempte aggregaat zorgt voor de benodigde energie wanneer er geen stroom voorhanden is. De FR*SH-1000 zuivert maar liefst 1000 liter per uur. Hierdoor is direct hergebruik van het water tijdens de werkzaamheden mogelijk. Het gezuiverde restwater (max. 100 liter) is vervolgens – zonder vergunning – ter plekke te lozen op het riool of oppervlaktewater.

Zuiveringsproces
Voor het zuiveren van het afvalwater beschikt de FR*SH-1000 over twee tanks van 500 liter. Een RVS dompelpomp brengt het opgevangen afvalwater in de eerste tank. Hierna start de zuivering. Een roestvast filter zorgt voor de eerste grove filtratie. Neutralisatie gebeurt vervolgens door toevoeging van een zuur of een base in de eerste tank. Geheel automatisch. Een ozongenerator in de tweede tank breekt hierna organische stoffen en metaaldeeltjes af. Nadat het water nog door een fijnfilter en door een actieve koolstoffilter gevoerd is, is het klaar voor hergebruik of voor lozing.

Ideale combinatie Fortron Façade Brush II & III
De FR*SH-1000 is perfect te combineren met de Fortron Façade Brush II & III. Deze mobiele hoogwerkers wassen glas én geveldelen in één moeite. En dat in een fractie van de tijd die voor een normale glaswasbeurt staat! Tijdens de reinigingswerkzaamheden vangen we het water op, waarna de FR*SH-1000 het filtert en zuivert om het vervolgens opnieuw te gebruiken.

Meer over de Fortron Façade Brush
FRSH 1000

Voordelen van de FR*SH-1000

  • Eenvoudig en goedkoop
  • Hergebruik water direct mogelijk
  • Milieuvriendelijk
  • Geen milieuvergunning nodig