Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
SDG 10

Gelijke kansen voor iedereen

Wij geloven, net als ons moederbedrijf Vebego, dat de wereld een stukje mooier is wanneer iedereen kan participeren. Een gedachte die naadloos aansluit op ons gezamenlijke doel: Een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen!

Wij zijn trots dat onze inspanning op het gebied van sociaal ondernemen ons het PSO certificaat trede 3 heeft opgeleverd! Bedrijven met trede 3 behoren tot de koplopers wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Dit betekent: er zijn (in)direct meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij een PSO-gecertificeerde organisatie, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse (met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep).

Duurzaamheid SDG10

Over PSO

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Een onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling meet in hoeverre bedrijven op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat onder op de pagina ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.