Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
SDG 8

Goed werkgeverschap

Het zijn onze medewerkers die dag in dag uit het verschil maken bij onze opdrachtgevers. Daarom investeren we in een duurzaam personeelsbeleid.

We dragen zorg voor betekenisvol werk, we ondersteunen in kennisontwikkeling en doorgroeimogelijkheden en we investeren in de vitaliteit van onze medewerkers. Bijvoorbeeld door de inzet van een budgetcoach en het faciliteren in ontlastende middelen en materialen, zoals het Waspak bij telescopische glasbewassing en de verbeterde puntladder.

Duurzaamheid SDG8

Betekenisvol werk

Ieder jaar houden wij het medewerkerstevredenheidsonderzoek ‘Betekenisvol Werk’ onder al onze medewerkers.

In dit onderzoek besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Weten waarom je het werk doet.
  • Aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende.
  • Ontwikkeling van vakmanschap.
  • Plezierig samenwerken.
  • Goede randvoorwaarden.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt voor het opvolgende jaar een actieplan en speerpunten opgesteld om het werk voor onze medewerkers beter, leuker, efficiënter en betekenisvoller te maken.

Meer over betekenisvol werk
Financieel fit

Als we praten over de vitaliteit van onze medewerkers, kijken we verder dan lichamelijke gezondheid. Andere zaken, zoals problemen of stress in de privé situatie, kunnen ook van invloed zijn op hoe ‘vitaal’ iemand zich voelt om zijn werk uit te voeren.

Uit intern onderzoek door Vebego blijkt dat medewerkers die te kampen hebben met financiële problemen vaker ziek zijn en stress ervaren. Dit kan leiden tot verminderde concentratie en daarmee kwaliteits- en plezierverlies op het werk.

Om onze medewerkers te helpen heeft Vebego het programma ‘Financiële vitaliteit’ in het leven geroepen. Hierbij worden leidinggevenden en medewerkers, in samenwerking met ‘de Budget Groep’ geholpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.

Meer over financiële vitaliteit
Vitaliteit

Glazenwasser is een fysiek zwaar beroep. Om onze medewerkers nu en in de toekomst vitaal aan het werk te houden, investeren wij in middelen en materialen die de fysieke belasting van de werkzaamheden op het lichaam verminderen.

Een voorbeeld hiervan is het Waspak. Wassen met behulp van telescoopstelen is zwaar en belastend voor de rug-, nek- en armspieren. We zetten deze methode dan ook alleen in wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om het glas te bereiken. Om deze werkzaamheden voor onze medewerkers te vergemakkelijken en te verlichten, combineren wij deze methode met het Waspak. Het Waspak is feitelijk een harnas, waarin onze medewerkers de telescoopsteel bevestigen. Daardoor ontlasten we op een eenvoudige manier schouders en rug van onze medewerkers. Omdat we het Waspak combineren met een bril met spiegel, hoeven onze medewerkers ook niet meer omhoog te kijken om te zien wat ze doen.

SDG 8 Vitaliteit