Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Milieubewust

CO2-Prestatieladder

Met trots kunnen we zeggen dat onze inspanningen rondom de reductie van onze CO2-uitstoot in april 2021 bekrachtigd zijn met het behalen van de CO2-Prestatieladder Niveau 3!

In 2020 is Fortron gestart met het in kaart brengen van de CO2-footprint met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 3.1. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Op deze pagina is te lezen hoe wij invulling hebben gegeven aan de vier invalshoeken van de ladder. Verdere uitwerking is te lezen in het CO2-beleid.

Certificering Fortron CO2 Prestatieladder Niveau 3
Doelstelling

In 2024 wil Fortron ten opzichte van 2019 22,5% minder CO2 uitstoten gerelateerd aan de FTE.

Onze CO2-footprint 2021
Footprint 2021

Scope 1: Directe uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie zoals autobrandstof en gas.
Scope 2: Indirecte uitstoot door gebruik binnen de organisatie, maar welke elders wordt opgewekt zoals elektriciteit.

Onze uitstootambitie

Fortron heeft haar doelstelling voor 2024 eind 2021 gehaald. Fortron gaat door met verduurzamen onder een nieuwe vlag. Meer hierover binnenkort op onze website.

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van COen kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.​