Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

Het zijn onze medewerkers die dag in dag uit hun beste beentje voor zetten bij onze opdrachtgevers. Daarom investeren we in een duurzaam personeelsbeleid, zoals het zorgdragen voor betekenisvol werk, ondersteuning in kennisontwikkeling en/of doorgroeimogelijkheden en vitaliteit, zoals een budgetcoach en het faciliteren in ontlastende middelen en materialen. Voorbeelden hiervan zijn het Waspak bij telescopische glasbewassing en de verbeterde puntladder.

Onderzoek Betekenisvol werk

Ieder jaar houden wij het medewerkerstevredenheidsonderzoek ‘Betekenisvol Werk’ onder al onze medewerkers. In dit onderzoek besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen: • Weten waarom je het werk doet. • Aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende en/of de opdrachtgever. • Ontwikkeling van vakmanschap. • Plezierig samenwerken. • Goede randvoorwaarden. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt voor het opvolgende jaar een actieplan en speerpunten opgesteld om het werk voor onze medewerkers beter, leuker, efficiënter en betekenisvoller te maken.

Betekenisvol Werk

Vitaliteit

Glazenwasser is een fysiek zwaar beroep. Om onze medewerkers nu en in de toekomst vitaal aan het werk te houden, investeren wij in middelen en materialen die de fysieke belasting van de werkzaamheden op lichaam verminderen. Een voorbeeld hiervan is het Waspak. Wassen met behulp van telescoopstelen is zwaar en belastend voor de rug-, nek- en armspieren. We zetten deze methode dan ook alleen in wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om het glas te bereiken. Om deze werkzaamheden voor onze medewerkers te vergemakkelijken en te verlichten, combineren wij deze methode met het Waspak. Het Waspak is feitelijk een harnas, waarin onze medewerkers de telescoopsteel bevestigen. Daardoor ontlasten we op een eenvoudige manier schouders en rug van onze medewerkers. Omdat we het Waspak combineren met een bril met spiegel, hoeven onze medewerkers ook niet meer omhoog te kijken om te zien wat ze doen.

Meer slimme oplossingen

Financieel fit

Als we praten over de vitaliteit van onze medewerkers, kijken we verder dan lichamelijke gezondheid. Andere zaken, zoals problemen of stress in de privé situatie, kunnen ook van invloed zijn op hoe ‘vitaal’ iemand zich voelt om zijn werk uit te voeren. Uit intern onderzoek door Vebego blijkt dat medewerkers die te kampen hebben met financiële problemen vaker ziek zijn en stress ervaren. Dit kan leiden tot verminderde concentratie en daarmee kwaliteits- en plezierverlies op het werk. Om onze medewerkers te helpen heeft Vebego het programma ‘Financiële vitaliteit’ in het leveren geroepen. Hierbij worden leidinggevenden en medewerkers, in samenwerking met ‘de Budget Groep’ geholpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.

Meer over Financiële vitaliteit

Minimaal mogelijke impact op het milieu

Met onze duurzaamheidsambities beogen wij een zo min mogelijke impact op het milieu. Omdat onze grootste impact op het milieu wordt veroorzaakt door ons wagenpark, zijn wij continu op zoek naar CO2-reducerende mogelijkheden en maatregelen. Middels de CO2-Prestatieladder krijgen wij inzicht in onze CO2-uitstoot om hier vervolgens concrete maatregelen op te treffen. Denk hierbij aan de inzet van elektrisch vervoer, beperken van onze transportbewegingen en duurzaam omgaan met elektra.

Daarnaast compenseren wij sinds 1 januari 2020 alle feitelijke CO2-uitstoot, veroorzaakt door ons wagenpark, met investeringen in gecertificeerde Gold Standard-duurzaamheidsprojecten.

In 2020 zijn wij gestart met het in kaart brengen van de CO2-footprint, met als doel om actief te werken aan het reduceren van onze CO2-uitstoot. Het CO2-managementsysteem van de SKAO en de CO2-Prestatieladder helpen ons op structurele wijze inzicht te creëren in onze uitstoot, reductiekansen te herkennen en om de voortgang van onze doelstellingen te monitoren.

Lees meer
Samenwerking UvA, HvA en Fortron

100% elektrisch vervoer

Het verminderen van de impact op het klimaat is vandaag de dag een belangrijk thema, zo ook op onze agenda. CO2-reductie is daar een belangrijk onderdeel van. Inmiddels rijden wij voor twee opdrachtgevers in Amsterdam, de Universiteit & Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam, met 100% elektrisch vervoer. Hiermee verminderen we de uitstoot aanzienlijk. Zeker in een stad als Amsterdam, waar we meerdere locaties op een dag bewassen en waar het team soms opgedeeld werkt.

Afvalwaterzuiveringssysteem

Bij het (met hogedruk) reinigen van gevels komt veel vervuild afvalwater vrij. Met onze eigen FR*SH-1000, een compacte waterzuiveringsinstallatie, kan afvalwater ter plaatse worden gezuiverd. De installatie is gebouwd op een aanhangwagen. De FR*SH-1000 zuivert maar liefst 1000 liter per uur. Hierdoor is direct hergebruik van het water tijdens de werkzaamheden mogelijk of water kan geloosd worden op het riool of oppervlaktewater. Op deze manier komt er geen vervuild afvalwater terecht in het milieu.

FR*SH-1000

Eigen osmosewater

Bij glasbewassing is het gebruik van water onvermijdelijk. Om onze impact op het milieu te minimaliseren, maken wij zo veel mogelijk gebruik van osmosewater. Osmosewater is water waaraan alle mineralen zijn onttrokken. Dankzij de sterk reinigende werking hiervan is de toevoeging van reinigingsmiddelen overbodig. Osmosewater maken we zelf in onze loodsen op een energiezuinige manier. Zodra er genoeg water tot osmosewater is omgezet, stopt het systeem automatisch dankzij het gebruik van digitale vlotters. Daardoor draaien de pompen nooit langer dan noodzakelijk en blijft ook het energieverbruik beperkt.

Positieve impact op de mensen om ons heen

Reinigingswerkzaamheden Ronald Mc Donald huizen

Al jaren voeren wij kosteloos glaswas- en gevelreinigingswerkzaamheden uit bij de Ronald Mc Donald Kindervallei Valkenburg, Ronald Mc Donald Zuid-Oost Brabant in Veldhoven en Ronald Mc Donald Nijmegen.

Ronald Mc Donald

Actieweek ‘Glazenwassers hebben hart voor de zorg’

Ieder jaar organiseren wij bij een aantal van onze opdrachtgevers activiteiten in het kader van de actieweek ‘Glazenwassers hebben hart voor de zorg’ (een initiatief van de OSB), om o.a. bewoners, patiënten en cliënten een bijzondere dag te bezorgen.

Glazenwassers hebben ♥ voor de zorg

Vebego Foundation

Vebego Foundation - Bouwreis

Onder begeleiding van de Vebego Foundation gaan onze medewerkers vrijwillig mee op bouwreis. Tijdens deze bouwreis gaan diverse Vebego-medewerkers samen werken aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren tot 25 jaar, in landen als Sri Lanka, Marokkko, Zuid-Afrika en Ghana.

Vebego Foundation

Vebego's impact:

onze bijdrage aan een betere wereld

Deel dit artikel: