Gevelinspectie: een duidelijk verhaal 

Wilt u weten hoe u gevel eraan toe is? Zowel op technisch als esthetisch gebied? Een gevelinspectie geeft u hier inzicht in. Onze geveldeskundige inspecteert uw gevels en brengt de aanwezige gebreken in kaart. Dat kan heel globaal, maar ook heel specifiek op elementniveau, met daaraan gekoppeld een conditiescore. Dat is helemaal afhankelijk van uw wensen. Samen met u bepalen we wat er nodig is om de gevel weer op het gewenste te krijgen én te houden. De resultaten verwerken we in O-prognose en gebruiken we om een meerjarenonderhoudsplan en –begroting op te stellen. Zo heeft u duidelijk inzichtelijk welk onderhoud wanneer uitgevoerd moet worden en kunt u daar in uw begroting rekening mee houden.

Onze aanpak

Quick Scan

Om u snel een globaal inzicht te geven in de conditie van uw gevel, ontwikkelden wij onze unieke Quick Scan App. Onze gevelspecialisten brengen met behulp van foto's en omschrijvingen de aanwezige gebreken overzichtelijk in kaart. Met het rapport dat hieruit voortvloeit, heeft u een eerste indicatie van de onderhoudsconditie uw gevels. Wilt u specifieker weten waar welk onderhoud noodzakelijk is? Dan is een uitgebreide gevelinspectie raadzaam.

 NEN-2767

Onze uitgebreide gevelinspecties zijn gebaseerd op de NEN-2767 normering. We kunnen hierbij een conditiescore aan de elementen toekennen, maar we kunnen u ook een globaal inzicht geven in de staat van het technisch onderhoud. Onze aanpak is maatwerk en afhankelijk van uw wensen. 

O-Prognose 

Om u goed inzicht te geven in de conditie van uw gevel, maken wij gebruik van het softwareprogramma O-Prognose. Dit programma genereert op basis van de gegevens meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen. 

Conditiemeting 

Een conditiemeting is de basis voor de NEN2767-norm en geeft objectief inzicht in de huidige staat van onderhoud van uw gebouw als geheel en de losse onderdelen hiervan. Feitelijk is het een weergave van de technische staat van de verschillende bouwdelen. Een goede conditiemeting is de basis voor het plannen van (preventief) onderhoud. Daarmee voorkomt u dat:

  • Het gebouw en de technische elementen niet meer voldoen aan de functie-eisen van u als eigenaar/beheerder of uw gebouwgebruikers;
  • De staat van het gebouw niet conform de geldende regelgeving is.

Een conditiescore is opgebouwd uit verschillende elementen:

  • De ernst van het gebrek. Deze worden geclassificeerd als gering, serieus of ernstig;
  • De omvang van het gebrek. Dit geeft aan op welk percentage van het element dit gebrek zichtbaar is;
  • De intensiteit van het gebrek. Hierbij wordt aangegeven in wek stadium dit zich bevindt. Dit kan zijn begin, gevorderd of eind.

De combinatie hiervan leidt tot een score van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor zeer goed en 6 voor zeer slecht. Op basis hiervan is inzichtelijk aan welke elementen op welke termijn onderhoud noodzakelijk is. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u het onderhoud planmatig uit laten voeren.

Nu doen!

Calamiteitendienst

Waterschade? Graffiti verwijderen? Spoeddesinfectie? Via 0800 - 023 1779 staan we 24/7 voor u klaar!

Calamiteit?

Vrijblijvend inzicht in de staat van uw gevel?

Vraag de gratis Quick Scan aan!

Deel dit artikel: