Persoonlijke informatie

U bezoekt onze website zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Als u besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben - bijvoorbeeld om met u te corresponderen - maken wij hierbij zo veel als mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie gebruikt zal worden. Wanneer u aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Websitegebruik

Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie behandelen wij zo snel mogelijk. Uw verzoek tot aanpassing of verwijdering kunt u per mail sturen aan info@fortron.nl.

Andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Fortron geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe deze organisaties met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Fortron behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.